Nazywam się Marzena Wleklik. Jestem psychologiem, terapeutą oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.
Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja kliniczna).
Proces edukacji i rozwoju kontynuowałam w następujących modułach: Psychoterapii systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, Polskim Centrum Mediacji, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) oraz Polskim Instytucie Ericksonowskim.

“Nie szukaj zdrowia psychicznego, szukaj rozwoju, a znajdziesz jedno i drugie...”

Kazimierz Dąbrowski

Pracuje z osobami dorosłymi. Praktykę zawodową zdobyłam w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych.
Metody pracy dostosowuje do potrzeb klientów (zgłaszanych przez nich trudności).
Celem mojej pracy jest wspieranie rozwoju osób doświadczających problemów osobistych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne. Pomagam klientom w doświadczaniu kontaktu ze sobą, odkrywaniu własnych zasobów, zmianie rozumienia i zachowania – by mogli osiągać lepszą jakość życia.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji, dbam o rozwój zawodowy i osobisty. Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.